NEIGAE OpenIR  > 湿地生态系统管理学科组
Complete genome sequence of a novel bacteriophage infecting Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110
J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang
2018
发表期刊Science China-Life Sciences
卷号61期号:1页码:118-121
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.iga.ac.cn/handle/131322/9131
专题湿地生态系统管理学科组
推荐引用方式
GB/T 7714
J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang. Complete genome sequence of a novel bacteriophage infecting Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110[J]. Science China-Life Sciences,2018,61(1):118-121.
APA J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang.(2018).Complete genome sequence of a novel bacteriophage infecting Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110.Science China-Life Sciences,61(1),118-121.
MLA J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang."Complete genome sequence of a novel bacteriophage infecting Bradyrhizobium diazoefficiens USDA110".Science China-Life Sciences 61.1(2018):118-121.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[J. J. Liu, H. Yu, Y. Huang, Z. H. Yu, G. Q. Fan, J. Jin, X. B. Liu and G. H. Wang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。